زیر (همسطح)زمین 50تن

ترازو ها بلند تناژ تمام فلز 50تنزیر زمین  با طراحی پیشرفته و کارکرد درست برای مشتریان عزیز تهیه گردیده است که مشخصات آن به صورت ذیل میباشد .

نوع لودسل ( جک)
بنا به درخواست مشتری
نشاندهنده
بنابه درخواست مشتری
سیستم کامپیوتر
لبتاب یا دکستاب
پرنتر
HP Laser Jet
تیر آهن شاسی
بنابه درخواست مشتری
تیر آهن عرضی
بنابه درخواست مشتری
تیر آهن طولی
بنابه درخواست مشتری
نوع صفحه
تمام فلز
ضخامت ورق پوشش
10/8mm
موقعیت
داخل زمین (همسطح زمین )
نوح محصول
ترازو
کارخانه سازنده
هرات ارمغان
ظرفیت هر لودسل (تن)
30
ظرفیت مجموعه لودسل ها(تن)
120
ظرفیت ( تن )
50
زینه ( کیلو گرام )
10
حد اکثر ظرفیت لودسل ها (تن)
240
تعداد لودسل ( جک ) ها
4
استقامت صفحه ( تن )
90
ابعاد ( متر )
3x8
 

 

آدرس ها:

 هرات: سرک فرقه ,بعد از جاده مجیدی نرسیده مسجد نصرالله خان

شماره مبایل :0794531006-0794040298-0791806009

تلفن:040442226  

    نمایندگی مزار شریف: شماره تماس:0786236400    

 

 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

ترازوهای بلند تناژ زیر زمین